„Griškabūdžio miestelio kultūros savitumo išsaugojimas 2“

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA
Paramos gavėjas: Griškabūdžio bendruomenės centras
2020 m. paramos sutarties Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-7-2-2020/ 42VS-PV-20-1-11593-PR001
Projekto pavadinimas:„Griškabūdžio miestelio kultūros savitumo išsaugojimas 2“.
Bendra projekto vertė 1812,58 Eur, paskirta paramos suma iki 1450,00 Eur (iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 1232,50 Eur ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 217,50 Eur), Šakių rajono savivaldybės lėšos sudaro 362,52 Eur.

Projekto įgyvendinimo metu buvo išrinktos 44 lankomos Griškabūdžio seniūnijos vietos, jiems priskirtos koordinatės. Viešąjį pirkimą laimėjusi įmonė sukūrė dvipusio informacinio stendo – žemėlapio maketą, kurį galutinai suderinus atspausdino ir sumontavo adresu Šakių r. sav., Griškabūdžio mst., Antano Skelčio g. 3, prie Špitolės.

Griškabūdžio-žemėlapis1633007441312

Zenklai

Facebook