2020 m.

2020 m. sausio-gruodžio mėn. Vaikų dienos centrų projektas „Vaikų ateitis – kiekvieno mūsų rankose“ Nr. VDC1-475. Projekto vertė 19300 Eur

56536091_341871166466688_5329890136131895296_o

2020 m. spalio mėn.

IMG-5518991f7039fb10b2d98ae69b6d8584-VProjektas ,,Laisvalaikio zonos ir vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Griškabūdyje“ Nr. NPKB-19-V-166, kuriam įgyvendinti lėšas skyrė LR Žemės ūkio ministerija.
Vasaros metu valdybos nariai suprojektavo būsimų zonų įrengimo vietas, o tik prasidėjus mokslo metams iškart kibome į darbus.
ZUM logotipasRugsėjo 2-ąją Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės vyrai kartu su Jonu Naujokaičiu, Ieva ir Karoliu Bačėnais, seniūnu Sauliumi Naumavičiumi pradėjo grunto kasimo darbus. Visi darbai užtruko 3 valandas, per kurias buvo padaryta labai daug. Iškastos žemės panaudotos griovio užpylimui, prieš tai buvo patiestas vamzdis vandeniui nutekėti. Paruošta pliažo vieta ir vaikų žaidimo aikštelės vieta. Atvežtą smėlį Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės vyrai išlygino, seniūnijos darbuotojai padėjo sutvarkyti aplinką. Mažųjų vaikučių tėveliai padėjo sumontuoti žaidimo aikštelė įrangą. Ačiū visiems geriems žmonėms, kurie prisideda prie bendruomenės centro planų įgyvendinimo. Projekto vertė 5617,98 Eur. Projekto įgyvendinimo nuotraukos

2020 m. rugsėjo mėn.
Projektas „Apšvietimo įrengimas prie bendruomenės tvenkinio“. Projektą finansuoja Šakių rajono savivaldybė pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų įgyvendinim120672917_1652558471581676_7311158079586638430_oo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje“.

Šio projekto metu nutiesta 200 metrų kabelio, pastatyti penki nauji apšvietimo stulpai prie bendruomenei priklausančio tvenkinio (Pievų g.). Bendruomenės centras gavo 1458 Eur finansavimą, kita tiek prisidėjo ir seniūnija.
Projekto veiklomis siekiama pagerinti apšvietimo kokybę, sukurti saugesnę ir patrauklesnę aplinką laisvalaikio ir poilsio zonose. Apšviestos gatvės daro saugesnį mūsų miestelį.
Prie projekto prisidėjo ir Šakių bendruomenių centrų asociacija, kuri skyrė 200 Eur, kuriuos panaudojome vaizdo stebėjimo kamerai įsigyti, kadangi naujai sukurtus objektus privalėsime saugoti.
Ačiū seniūnui Sauliui Naumavičiui už rūpestį projekto įgyvendinime, kartu mes galim padaryti daug. Projekto įgyvendinimo nuotraukos

2019 m.

2019 m. sausio-gruodžio mėn. Vaikų dienos centrų projektas „Mūsų bendras tikslas – laimingi vaikai“ Nr. VDC1-475. Projekto vertė 18980 Eur

116040163_622227205097748_8504236292049020569_o

2019 m. balandžio 28 d. akcija „Darom2019″

Buvo tvarkoma aplinka aplink bendruomenės centrui priklausantį tvenkinį

58724881_304083747151300_5652130648903647232_n

Griškabūdžio bendruomenės centras vykdė projektą „Griškabūdžio miestelio kultūros savitumo išsaugojimas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-7-2018. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2018-09-20 iki 2019-06-26.

Šio projekto pirmo etapo metu sumaketuoti ir atspausdinti lankstinukai apie Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčią ir kalbininko Jono Jablonskio tėviškę-muziejų.

Už prisidėjimą prie lankstinukų teksto noriu padėkoti Rimutei Amonienei ir Jolantai Laurinaitienei, už vertimą – Audronei Zymonienei ir Jolitai Leščinskaitei, už konsultavimą lankstinukų maketo klausimais – Šakių turizmo informacijos centro direktorei Ievai Bernotaitei.

baznycia1baznycia2teviske1teviske2

2 etapas. Griškabūdžio miestelio viešąsias erdves papuošė informaciniai lauko stendai – lentelės. Prie lankytinų vietų ir skulptūrų pastatytos informacinės lentelės, jose tekstas pateiktas trimis kalbomis. Lentelės yra prie:

  1. J. Jablonskio paminklo;
  2. Griškabūdžio miestelio heraldikos paminklo;
  3. Šv. Onos paminklo;
  4. Šv. Florijono paminklo;
  5. Griškabūdžio gimnazijos parko;
  6. Mokyklos bendruomenės ąžuolyno.

Griškabūdžio bendruomenės centras šiuo etapu baigė vykdyti projektą „Griškabūdžio miestelio kultūros savitumo išsaugojimas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-7-2018
Už prisidėjimą prie teksto vertimo noriu padėkoti Audronei Zymonienei ir Jolitai Leščinskaitei. Montavimo darbus atliko Griškabūdžio seniūnijos vyrai. Projekto vertė 2480,50 EurDSC_0839DSC_0838

Zenklai

2017 m.

2017 m. spalio mėn. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.4 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Griškabūdžio bendruomenės centras gavo paramą iš Šakių rajono savivaldybės administracijos, kuri skirta Pliažui prie Patašinės gyvenvietės tvenkinio įrengti – 1870,98 Eur.

Projekto tikslas – įrengti pliažą prie Patašinės gyvenvietės tvenkinio, pritaikant jį gyventojų poreikiams.

Uždaviniai:

  1. Įrengti apie 100 m2 pliažo ir maudynių vietą.
  2. Įrengti maudymuisi skirtą pontoninį lieptą-denį.

Kadangi finansavimas gautas tik spalio 19 d., o oro sąlygos neleido laiku įgyvendinti projekto, tai supiltas smėlis bus išlygintas tik tuomet, kai pradžius žemė, o lieptas sumontuotas savanorių pagalba, kai bus įrengtas pliažas.

Pliažo ir liepto vieta prieš darbus:

P8223274

2017 m. liepos mėn.Griškabūdžio bendruomenės centras gavo paramą iš Žemės ūkio ministerijos, projektas „Bendruomenės šventė Oninės 2017″, kurią skyrėme Tvarkingiausių sodybų rinkimams Griškabūdyje. Tvarkingiausių sodybų išrinkta, net 20, vietos neskirtos, todėl visi gavo vienodas dovanas. Atranka vyko dviem etapais. Pirmame dalyvavo Griškabūdžio jaunimo iniciatyvinė grupė. Jaunimas atrinko 30 jų nuomone tvarkingiausių sodybų, o antrojo etapo metu buvo atrinkta 20, antrojo etapo komisiją sudarė Griškabūdžio miestelio gyventojai. Pasivažinėjus dviračiais miestelio gatvėmis, įamžinus sodybas fotografijose, ilgų diskusijų metu išrinktos tvarkingos miestelio sodybos. Visų tvarkingų sodybų savininkams buvo įteikiami padėkos raštai „Už pavyzdingai ir rūpestingai tvarkomą sodybą“ taip pat kiekvienas sodybos savininkas gavo Lietuvos Respublikos vėliavas.

DSC_080420747165_1600687579941558_1483297958_o
Apdovanojimai ir plojimai buvo skirti šiems sodybų savininkams:
Algimantai ir Pranui Dailidžiams;
Daivai ir Rimvydui Dėnams;
Birutei ir Jonui Preikšams;
Redai ir Arūnui Trečiokams;
Audronei ir Algimantui Zymonams;
Viktorui Staneikai;
Irmai ir Juliui Pavilioniams;
Vidai Banionienei;
Vilijetai ir Arvydui Kybartams;
Renatai Račiukaitienei;
Rimutei ir Leonui Galginaičiams;
Vaidai ir Sauliui Tveragams bei Lijanai ir Edgarui Trečiokams;
Jolitai ir Mantui Puskunigiams;ZUM logotipas
Laurai ir Vaidui Juškams;
Virginijai ir Petrui Puskunigiams;
Linai ir Eirimui Martūnams;
Svetlanai ir Virgilijui Preikšams;
Elvyrai Sakalauskienei;
Laimai ir Algimantui Varnauskams;
Vaidai ir Gintui Baranauskams.

Projekto lėšos buvo skirtos ir Oninių šventės įgarsinimui.

2017 m. liepos mėn. Akcija „Mes rūšiuojam. Vasara“. Liepos 13 d. iš Griškabūdžio išvežė buitinės technikos atliekas, net 1419 kg, džiugu, kad visiems svarbu apsitvarkyti.

 

2016 m.

2016 m. lapkričio mėn. pagal projektą „Griškabūdžio viešosios erdvės modernizavimas ir pritaikymas miestelio gyventojų poreikiams“ bendruomenė gavo 11 vnt. naujų lauko suoliukų ir tiek pat naujų lauko šiukšliadėžių, visa tai papuoš miestelio viešąją erdvę.IMG_9947ZUM logotipas
Akcija „Mes rūšiuojam. Vasara“. 2015-2016 m. Griškabūdžio bendruomenė rinko buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamųjų baterijų atliekas. Per tris kartus surinkta 2152 kg atliekų. 2016 m. spalio mėn. už surinktas atliekas gautas lauko tinklinio tinklas ir kamuoliai, taip pat futbolo kamuolį, kurį atidavėm Griškabūdžio gimnazijai už bendradarbiavimą renkant atliekas.IMG_6611

2016 m. vasarą bendruomenė dalyvavo Lietuvos futbolo federacijos skelbiamame  projekte „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ lapkričio mėnesį gavo 10 futbolo kamuolių ir salės vartų komplektą.

IMG_9539

2016 m. rugpjūčio 1-5 d. kultūrinio-edukacinio projekto „Keliaujančios architektūros dirbtuvės: KVADRATU“ kūrybinių dirbtuvių startas – Griškabūdžio miestelyje. Architektų ir menininkų komanda kartu su miestelio vaikais kūrybinių dirbtuvių metu dirbo miestelio labui, buvo sutvarkyta ir perdažyta autobusų stotelė ir įrengta žaidimų aikštelė už Socialinių paslaugų dienos centro. Visos savaitės akimirkos nuotraukose.

IMG_9236 IMG_9254

 

2015 m.

Suorganizuoti renginiai:

  • Diskoteka 30+ (du kartus), šokių metu buvo organizuojama aukcionas, surinktos lėšos buvo skiriamos žemės klypo įsigijimui.
  • Vakaronė „Tarp Kalėdų ir Naujųjų“ (su „gyva“ muzika).

2015 m. liepos mėn. nusipirktas žemės sklypas su vandens telkiniu miestelio centre.

sd2

Griškabūdžio bendruomenės centras 2015 m. du kartus dalyvavo akcijoje „Mes rūšiuojam bendruomenėje“ ir vieną kartą – 2016 m. viso buitinės technikos atliekų surinkta 2152 kg. Labai džiaugiamės, kad kuo mažiau tokių atliekų lieka mūsų seniūnijos apylinkėse.

IMG_6611

2014 m.

2013 m. gruodį gautas finansavimas iš Žemės ūkio ministerijos projektui “ Griškabūdžio viešosios erdvės tvarkymas“ įgyvendinimui. 2014 m. vasarą įgyvendintas, šio projekto metu buvo sutvarkytas takas prie Griškabūdžio gimnazijos, prieš tai ten buvo automobilių stovėjimo aikštelė ir buvo labai nesaugu mokiniams eiti į mokyklą. Projekto metu buvo nupirktos reikiamos medžiagos, o reikalingus trinkelių tako paruošimo ir trinkelių dėjimo darbus atliko gimnazijos darbininkai. Šio projekto metu buvo sutvarkytas įėjimas į gimnaziją, suformuotas pėsčiųjų takas, viso 324 m2.

takasZUM logotipas

2014 m. vasarą užbaigtas projektas „Griškabūdžio vasara“. ES programos „ LEADER“ parama, iš KPF skirta nemaža suma kultūriniams renginiams pagal projektą „Griškabūdžio vasara“, įsigijome būtinas priemones, kurių labai trūko švenčių organizavimui. Vyko pleneras projekto „Griškabūdžio vasara“ metu http://griskabudis.lt/?p=477

2014 m. spalio mėn. Griškabūdžio bendruomenė dalyvavo akcijoje „Aš padedu Ukrainai“, kurios metu rinko labdarą moterims, vyrams ir vaikams: šiltus drabužius, žieminius batus, šiltas antklodes, maisto produktus (mėsos, žuvies, sutirštinto pieno ir kt. konservai, aliejus, kruopos), sauskelnes (įvairių dydžių suaugusiems ir vaikams). Buvo surinkta tikrai daug rūbų, kuriuos tiesiai į Ukrainą nuvežė Andrejus Ozerenskis. Apie šia paramos akciją parašė ir Šakių r. laikraštis „Valsčius“  Pagalba Ukrainai

IMG_6356

2014 m. spalio 30 d. dalyvavome akcijoje „Renkuosi gyvybę“. Visi buvo kviečiami uždegti žvakutę už kiekvieną negimusį vaiką. Už gyvybę. Iš uždegtų žvakelių buvo formuojamas gyvybės medis (medžio lapas). Vėliau žvakelės nuneštos į kapines ir padėtos ant nelankomų kapų. Daugiau apie akciją

IMG_6296

Facebook