Griškabūdžio bendruomenės centro valdyba

 

1.  Paškauskienė Agnė - valdybos pirmininkė

2.  Baltrušaitis Rolandas

3. Bialoglovis Mykolas

4. Brazaitienė Irena

5. Dubickas Armintas

6. Laurinaitis Romanas

7. Liepuonienė Valentina

8. Makūnienė Auksė

9. Naujokaitis Jonas

10.  Puskunigis Mantas

11.  Uzialienė Rasa


 

Valdybos taryba išrinkta 2015 m. kovo 31 d.

Facebook