Griškabūdžio bendruomenės centras įsikūrė 2004 m. kovo 23 dieną. Bendruomenė turi nedideles patalpas Griškabūdžio seniūnijos Socialinių paslaugų dienos centre. Registruotas J.Jablonskio g. 2-2. Griškabūdžio mstl. Šakių r. sav. adresu.

Griškabūdžio bendruomenės centro pirmininkai

  • 2004-2012 m. bendruomenės pirmininkas buvo Kęstutis Nutautas, nutautas
  • 2012-2013 m. – Valentina Liepuonienė,
  • Valentina Liepuonienė
  • 2013-2014 m. – Janina Abromaitienė
  • Janina Abromaitienė
  • Nuo 2014 m. spalio mėn. laikinos pareigos, nuo 2015 m. kovo mėn. išrinkta Agnė Paškauskienė. Antrai kadencijai perrinkta 2020 m. vasario 28 d.
  • SAMSUNG CSC

 

2014 m. bendruomenę vienija 36 nariai (priimti 2 nauji)

2015 m. bendruomenę vienija 37 nariai (išėjo 6, priimti 7).  Centro veiklai vadovauja 11 valdybos narių.

2016 m. balandžio 1d. bendruomenę vienija 39 nariai (išėjo 1, priimti 3).

2017 m. bendruomenėje yra 42 nariai (išėjo 2, priimti 5).

2018 m. bendruomenėje yra 44 nariai (išėjo 0, priimti 2).

2019 m. bendruomenėje yra 43 nariai (išėjo 3, priimti 2).

2020 m. bendruomenėje yra 42 nariai (išėjo 6, priimti 5).

 

Griškabūdžio bendruomenės centras 2015-2016 m.

 Griškabūdžio bendruomenės centras įregistruotas 2004 m., nuo 2012 m. – pasikeitus įlgamečiam bendruomenės pirmininkui veikla ženkliai suaktyvėjo. 2015 m. išrinkus naują jauną ir energingą bendruomenės pirmininkę Agnę Paškauskienę centro veikla dar labiau atgijo, pradėta pritraukti daugiau naujų, jaunų ir energingų narių. 2016 m. bendruomenėje jaunų iki 40 m. narių yra 10 iš 42. Griškabūdžio bendruomenės centras stengiasi dėl jaunimo, gavus paramą iš Žemės ūkio ministerijos 2014 m. buvo įrengtas pėsčiųjų takas link gimnazijos (sudėti 324 m2 trinkelių). Griškabūdžio bendruomenė dalyvauja įvairiose akcijose „Renkuosi gyvybę“, „Aš padedu Ukrainai“, „Mes rūšiuojam bendruomenėje“. Bendruomenė prisideda prie šių renginių organizavimo Griškabūdžio miestelyje: „Gatvės krepšinis 3×3“ skirtas jaunimui, tradicinė miestelio šventė „Oninės“ skirta visiems miestelio gyventojams ir svečiams, ir klėties teatro šventė „Jablonskynė“.

2016-ieji metai bendruomenei tapo aktyviausiais, buvo rengiama Diskoteka 30+, šokių metu buvo organizuojamas aukcionas, surinktos lėšos buvo skiriamos žemės klypo įsigijimui. Susidomėjimas nebuvo labai didelis, bet tikimės tokius šokius dar padaryti. 2015 m. surinkus aukas buvo įsigytas žemės sklypas su vandens telkiniu (0,76 ha) miestelio centre, kurio ateities vizija siejama su laisvalaikio ir poilsio zonos sukūrimu, kadangi miestelio gyventojams, o ypač jaunimui, nėra kur išeiti ir praleisti laiką. Galima žaisti futbolą ir krepšinį gimnazijos stadione, tačiau miestelyje nėra tinklinio aikštelės, pliažo, žiemą kalniukų, kur būtų galima čiuožinėta, ar vietinei jaunimo ritulio komandai kur tinkamai treniruotis. Taigi įsigijus šį sklypą ir paskelbus visuomenei apie šį įvykį bendruomenė sulaukė didelio žiniasklaidos antplūdžio, apie bendruomenę rašė ne tik rajono spauda, bet ir buvo atvykusi LRT komanda, buvo tiesiogiai transliuojama iš Griškabūdžio, o vėliau rodomas reportažas „Panoramoje“. Tuo metu, rugpjūčio mėnesio pirmąją savaitę, kai visi labai domėjosi tvenkinio nusipirkimu, miestelyje vyko kultūrinio-edukacinio projekto „Keliaujančios architektūros dirbtuvės: KVADRATU“ kūrybinės dirbtuvės. Architektų ir menininkų komanda kartu su miestelio vaikais kūrybinių dirbtuvių metu dirbo miestelio labui, buvo sutvarkyta ir perdažyta autobusų stotelė ir įrengta žaidimų aikštelė už Socialinių paslaugų dienos centro. Visi vaikai labai džiaugėsi tokia vasaros atostogų metu vykusia kūrybine stovykla.

Bendruomenė dalyvavo Lietuvos futbolo federacijos skelbiamame projekte „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“, spalio mėnesį gavo 10 futbolo kamuolių ir salės vartų komplektą, gautus dovanas bendruomenė padovanojo Griškabūdžio vaikų darželiui „Pumpurėlis“, ugdyti meilę futbolui reikia pradėti nuo mažiausiųjų.

Griškabūdžio bendruomenės centras dalyvavo akcijoje „Mes rūšiuojam. Vasara“. 2015-2016 m. rinkome buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamųjų baterijų atliekas. Iš viso miestelyje surinkta 2152 kg atliekų. Už surinktą atliekų kiekį buvo skiriami taškai, kuriuos bendruomenė galėjo išsikeisti į tam tikras projekto partnerių prekes. Bendruomenė nusprendė, kad reikia lauko tinklinio tinklo ir kamuolių, visa tai spalio mėnesį ir gavome. Taip pat gavom ir futbolo kamuolį, kurį atidavėm Griškabūdžio gimnazijai už bendradarbiavimą renkat atliekas. Planuojame ir toliau dalyvauti šioje akcijoje renkant nebenaudojamą elektroninę įrangą.

2016 m. lapkričio mėn. Griškabūdyje atsiras 11 vnt naujų lauko suoliukų ir tiek pat naujų lauko šiukšliadėžių, visa tai papuoš miestelio viešąją erdvę, projekto įgyvendinimui lėšas skiria Žemės ūkio ministerija. Griškabūdžio miestelio viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas miestelio gyventojų poreikiams, reikalingas ne tik gyventojams bet ir miestelio svečiams, kadangi Griškabūdyje vyksta įvairūs tradiciją turintys renginiai ir jų metu susiduriame su problemomis, kurios susijusios su suoliukų trūkumu ir šiukšlinimu. Suoliukai reikalingi visai Griškabūdžio bendruomenei, ne tik jaunimui, bet pagyvenusiems griškabūdiečiams, kurie nori išeiti iš savo namų, pasėdėti miestelio centre ir pabendrauti su bendraminčiais

Apie miestelyje vykusius projektus ir akcijas yra skelbiama Griškabūdžio bendruomenės internetiniame puslapyje http://griskabudis.lt/?page_id=811 ir pateikiamos nuorodos į straipsnius apie Griškabūdžio bendruomenės centrą. Nuotraukos apie Griškabūdžio bendruomenės centro veiklą talpinamos facebook paskyroje https://www.facebook.com/GriskabudzioBendruomenesCentras/

Griškabūdžio miestelio bendruomenės pirmininkė Agnė Paškauskienė orientuoja projektus vaikų ir jaunimo užimtumui didinti, skatina daryti miestelį patrauklesnį gyvenimui ir jaunų šeimų pritraukimui. Kuo miestelio aplinka bus gražiau sutvarkyta ir turės didesnę laisvalaikio praleidimo pasiūlą, tuo visi bus labiau patenkinti ir turės miestelyje traukos vietą. Bendradarbiaujant su vietos jaunimu kyla vis daugiau naujų idėjų, kaip padaryti miestelį patrauklesnį. Žinoma, viskam reikalinga finansinė parama, todėl tikimasi gauti ES struktūrinių fondų paramą, bendradarbiauti su Šakių krašto vietos veiklos grupe, bendruomenių asociacija ir toliau su gyventojų pagalba puoselėti miestelį.

Griškabūdžio miestelyje labai trūksta poilsio zonos, bent nedidelio parko, kur gyventojai ir miestelio svečiai galėtų pasivaikščioti, atsivesti pažaisti vaikus, pailsėti po dienos darbų, pabendrauti. Reikalinga laisvalaikio zona ne tik vasaros metui, bet ir žiemos sezonui, kada vaikai ieško kalnelių, nuo kurių būtų galima leistis su rogutėmis, labai gaila, kad šiuo metu miestelyje nėra tokios vietos. Taip pat reikalingas sutvarkytas tvenkinys ir miestelio ledo ritulio komandai, kurioje žaidžia ne tik Griškabūdžio jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus griškabūdiečiai. Sutvarkius miestelio centre esantį žemės sklypą su vandens telkiniu, kurį 2015 m. vasarą bendruomenė su miestelio ūkininkų ir gyventojų pagalba įsigijo jį iš privataus asmens tam, kad sukurtų poilsio ir laisvalaikio zoną Griškabūdyje. Sutvarkyta teritorija taps malonia poilsio vieta ir mažiems, ir jau paaugusiems, ir jaunimui, ir senjorams, taip bus skatinamas kartų bendravimas. Išvalyti vandens telkiniai, kaip pastebima, tampa traukos objektais, be to juose pagausėja žuvų, tolimesnių projektų metu planuojamas papildomas įžuvinimas (verslumo skatinimas per VVG). Žmones džiugina ne tik švarus vanduo, bet ir sutvarkytos telkinių pakrantės, pagražėjusi aplinka. Tik susitelkę miestelio labui galime nuveikti didelį darbą.

Tikimasi, kad sutvarkius vandens telkinio pakrantes ir teritoriją, įrengus poilsio ir laisvalaikio zoną pagerės gyventojų poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygos, sustiprės materialinė techninė bendruomenės centro bazė, padidės Griškabūdžio miestelio gyvenamosios aplinkos patrauklumas, tuo pačiu pagerės miestelio viešoji infrastruktūra.

gris6

2012 m.

Pirmieji bendruomenės centro darbo metai buvo skirti materialinės bazės kūrimui, baldų ir kitų reikmenų įsigijimui. Per visą laikotarpį nuo bendruomenės įsikūrimo buvo parašyta ir įvykdyta daugiau kaip penkiolika mažos vertės projektų. Per šiuos bendruomenės gyvavimo metus buvo surinkta nemažai lėšų iš gyventojų, kurie skyrė savo 2 procentus pervedamų pajamų, iš jų nemaža suma buvo skirta J.Jablonskio paminklo statymui, jo atidengimo šventė vyko 2012 birželio 16 dieną.

Bendruomenė aktyviai dalyvauja miestelio kultūriniame gyvenime ir remia renginius. Visuomeninei veiklai palanki geografinė padėtis, gera socialinė infrastruktūra- kultūros namai, gimnazija, darželis, vaikų dienos centras, bažnyčia, ambulatorija, dvi parduotuvės. Griškabūdžio bendruomenės centras palaiko ryšius su žemės ūkio bendrove, seniūnija ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis. Kiekvienais metais rengiama miestelio šventė „Oninės“, jaunimo mėgstamos gatvės krepšinio varžybos „3×3“, Užgavėnių šventė, Kalėdinė vakaronė ir k.t. Pasireikšti patiems aktyviausiems galimybių yra. Šiemet pasinaudojome ES programos „ LEADER“parama , iš KPF skirta nemaža suma kultūriniams renginiams pagal projektą „Griškabūdžio vasara“, įsigijome būtinas priemones, kurių labai trūko švenčių organizavimui.

leaderProjektas baigtas 2014 m. vasarą.

 

  Kultūros centrui vadovauja ilgametę darbo patirtį turinti direktorė Rasa Uzialienė. Taip pat džiaugiamės, kad šeštadieniniai šokiai – diskotekos pritraukia jaunimą ir iš kitų rajonų. Ilgą laiką miestelyje veikė jaunimo organizacija „Savas“, jai vadovavo mokytoja Rimutė Amonienė. Jos iniciatyva įkurta dailės studija vaikams nuo 4 iki 20 m. Vaikų dailės piešiniai ne kartą yra laimėję prizines vietas įvairiuose konkursuose, dailės darbai puošia senus, neišvaizdžius miestelio pastatus. Kadangi namai negyvenami, savininkai nesuinteresuoti juos prižiūrėti, remontui neturi lėšų. Miestelio centras kaip nacionalinis paveldas turi apribojimų nugriovimui, parduoti neleidžiama. Trūksta miesteliui ir žalios poilsio zonos.Vieta yra, tačiau tam tikslui įgyvendinti visų pirma būtina išpirkti miestelio centre esantį tvenkinį, mes realiai įvertiname savo galimybes, tačiau tikime, kad ateityje tai padarysime ir darbai bus pradėti. 2015 m. vasarą J.Jablonskio g. esanti teritorija su vandens telkiniu (viso 76 a.) buvo nupirkta iš privataus asmens. Lėšos buvo surinktos įvairių renginių metu, labai prisidėjo vietos ūkininkai ir gyventojai. Tikimės ateityje išvalyti vandens telkinį, pritaikyti jį Griškabūdžio miestelio poreikiams. Šiuo metu daug rūpesčių kelia prasta geriamo vandens kokybė, bent jau kažkuria prasme ta linkme pasistūmėjome į priekį – miestelyje pradėti vykdyti kanalizacijos nuotekų darbai, tačiau pasidžiaugti galėsime tik tada, kai išvysime sutvarkytas ir naujai išasfaltuotas gatves. Aptarėme ir individualios veiklos bei verslumo skatinimą bendruomenėse, būtina pamąstyti, ką galėtume nuveikti ir pritaikyti konkrečiai savo gyvenamoje aplinkoje. Trūksta darbo vietų, tai tampa aktualia grėsme socialiai pažeidžiamiems žmonėms, mūsų socialiniai darbuotojai daro viską, kad padėti tokioms šeimoms. Aktyviausi bendruomenės nariai beveik kasmet vyksta į pažintinę kelionę po Lietuvą, pažindinasi su kitų bendruomenių gyvenimu ir veikla. Ta patirtis praverčia kuriant gražesnį ir įdomesnį gyvenimą sau, savo bendruomenei.

nutautas

Griškabūdžio bendruomenės asociacijos steigėjas ir 2004-2012 m. centro pirmininkas Kęstutis Nutautas

Facebook