2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo 15 str. pataisa, įpareigojanti pirkimus vykdyti per Centrinę perkančiąją organizaciją: Perkančiosios organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) arba per ją.

Apie VPA

VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“ – ne pelno organizacija, kurios pagrindinis tikslas, teikiant kvalifikuotas viešųjų pirkimų paslaugas padėti perkančiosioms organizacijoms efektyviai vykdyti viešuosius pirkimus, sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

Paskelbtos naujos Griškabūdžio bendruomenės viešųjų pirkimų taisyklės

 

                    Projektas Griškabūdžio viešosios erdvės modernizavimas ir pritaikymas miestelio gyventojų poreikiams

Projekto pirkimų organizatoriumi paskirta Agnė Paškauskienė, 2016 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VP-02

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

Nr. 1
Skelbimo data 2016-10-
Pirkimo objektas Sodo baldai BVPŽ kodas 39142000-9
Pirkimo būdas Mažos vertės viešas pirkimas, apklausa
Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis Griškabūdžio bendruomenės centro viešųjų pirkimų taisyklių 82.16 punktas
Pirkimo objekto kiekiai Lauko suoliukai 11 vnt., lauko šiukšliadėžės 11 vnt.

SKELBIMAS APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINAMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

Nr.
Pirkimo objektas
Numatoma pirkimo sutarties kaina
Laimėjusio dalyvio pavadinimas
Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.
Sutarties sudarymo data
Pirkimo objektas
Pirkimo sutarties kaina
Laimėjusio dalyvio pavadinimas

⃰⃰  ⃰  ⃰  ⃰  ⃰  ⃰  ⃰  ⃰  ⃰  ⃰  ⃰

Facebook