Griškabūdžio bendruomenės centro viešieji pirkimai atliekami pagal patvirtintą Griškabūdžio bendruomenės centro viešųjų pirkimų organizavimo tvarką, patvirtintą įsakymu 2019 m. sausio 03 d. įsakymu Nr. 2019VP-01.

Pakeitimai atlikti 2022 balandžio 4 d. įsakymu Nr. 2022VP-01.

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo 15 str. pataisa, įpareigojanti pirkimus vykdyti per Centrinę perkančiąją organizaciją: Perkančiosios organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) arba per ją.

Paskelbtos Griškabūdžio bendruomenės viešųjų pirkimų taisyklės

Facebook