community

 Išrinkus naująją pirmininkę ir valdybą, bendruomenės narių susirinkimo metu nutarta rinkti metinį bendruomenės nario mokestį, kuris yra 10 Eur vienam bendruomenės nariui. Visus prašome sumokėti.

Bendruomenės nariu gali tapti asmenys, parašę prašymą bendruomenės pirmininkei, kurį narių susirinkimo metu patvirtintiname ir priimame.

Facebook