community

 Išrinkus naująją pirmininkę ir valdybą, bendruomenės narių susirinkimo metu nutarta rinkti metinį bendruomenės nario mokestį, kuris yra 10 Eur vienam bendruomenės nariui, o šeimai 15 Eur. Visus prašome sumokėti.

Bendruomenės nariu gali tapti asmenys, parašę prašymą bendruomenės pirmininkei, kurį narių susirinkimo metu patvirtintiname ir priimame.

Facebook