Tvarkingų sodybų rinkimai Griškabūdyje 2017 m.. Rezultatai

Šiais metai Griškabūdžio bendruomenės centras gavo paramą iš Žemės ūkio ministerijos, kurią skyrėme Tvarkingiausių sodybų rinkimams Griškabūdyje. Tvarkingiausių sodybų išrinkome, net 20, vietų neskyrėme, todėl visi gavo vienodas dovanas :) Atranka vyko dviem etapais. Pirmame dalyvavo Griškabūdžio jaunimo iniciatyvinė grupė. Jaunimas atrinko 30 jų nuomone tvarkingiausių sodybų, o antrojo etapo metu buvo atrinkta 20, antrojo etapo komisiją sudarė Griškabūdžio miestelio gyventojai. Pasivažinėjome dviračiais miestelio gatvėmis, įamžinome sodybas fotografijose, patyrėme daug gerų įspūdžių ir ilgų diskusijų metu išrinkome pačias pačiausias miestelio sodybas. Apžiūrėjome sodybas iš visų pusių, kad visur būtų tvarka. Visų tvarkingų sodybų savininkams buvo įteikiami padėkos raštai „Už pavyzdingai ir rūpestingai tvarkomą sodybą“ taip pat kiekvienas sodybos savininkas gavo Lietuvos Respublikos vėliavas.
DSC_0825

Apdovanojimai ir plojimai buvo skirti  šiems sodybų savininkams:
Algimantai ir Pranui Dailidžiams;
Daivai ir Rimvydui Dėnams;
Birutei ir Jonui Preikšams;
Redai ir Arūnui Trečiokams;
Audronei ir Algimantui Zymonams;
Viktorui Staneikai;
Irmai ir Juliui Pavilioniams;
Vidai Banionienei;
Vilijetai ir Arvydui Kybartams;
Renatai Račiukaitienei;
Rimutei ir Leonui Galginaičiams;
Vaidai ir Sauliui Tveragams;
Lijanai ir Edgarui Trečiokams;
Jolitai ir Mantui Puskunigiams;
Laurai ir Vaidui Juškams;
Virginijai ir Petrui Puskunigiams;
Linai ir Eirimui Martūnams;
Svetlanai ir Virgilijui Preikšams;
Elvyrai Sakalauskienei;
Laimai ir Algimantui Varnauskams;
Vaidai ir Gintui Baranauskams.

Sodybų fotografijos

ZUM logotipas

Facebook