Susirinkimas-diskusija „Jaunimo užimtumas ir jo organizavimas Griškabūdžio seniūnijoje“

Vasario 12 d. vyko susirinkimas-diskusija „Jaunimo užimtumas ir jo organizavimas Griškabūdžio seniūnijoje“. Ačiū svečiams, kurie į diskusiją įnešė daug naujų minčių ir idėjų. Taigi trumpai apie tai kas buvo kalbėta. Judita Ambrasienė iš Šakių Atviro jaunimo centro pristatė projektą, kurio metu, jau nuo kovo mėn., atvyks į Griškabūdį ir 2 kartus per mėnesį vykdys užsiėmimus su 14-29 m. jaunimu. Kvietė būti aktyviais priimant savanorius ir sudarant jiems sąlygas ta veikla užsiimti. Skatino miestelyje veikiančias ne pelno siekiančias organizacijas ar biudžetines įstaigas (kultūros centrą) akredituotis, kad galėtų oficialiai priimti savanorius. Asociacijos „Šaltmiros gyvenimo mokykla“ prezidentė Eglė Tamulytė pristatė savo idėjas miestelio jaunimui. Planuoja kartu su jaunimu įsirengti Savą kampą – atvirą jaunimui erdvę, prie stotelės esančiame pastate. Čia bus reikalinga savanorių pagalba viską sutvarkyti ir pasitelkus kūrybą pasidaryti sau jaukias patalpas, kur visi norintys galėtų užsiimti sau tinkama veikla, ar tiesiog ramiai laukti autobuso.

Lukas Tamulis – gimnazistas, pasigedo jaunimui skirto dramos būrelio, visų taip apkalbėtų šokių jaunimui. Siūlė į miestelyje rengiamus seniūnijos ar bendruomenės centro susirinkimus kviestis ir mokinių tarybos atstovus, kad ir jie galėtų dalyvauti sprendžiant klausimus susijusius su Griškabūdžiu.
Seniūnas Saulius Naumavičius džiaugėsi, kad atsiranda aktyvių jaunų žmonių, kurie dar kažko nori. Pažadėjo padėti įrengiant atvirą jaunimui erdvę.

Susirinkimo metu Kultūros centro direktorius pasakė tik tiek, kad nori iniciatyvos iš jaunimo, kad galėtų jų poreikiams renginį suorganizuoti.

86794395_1447275895443269_2051896659746488320_o

Facebook