Im Memoriam

Žmogus bejėgis ir gamta, ta visagalė

Prieš juodą nebūtį lemties.

Sprendimo jos pakeisti nieks negali,

Nors taip reikėjo Tavo rankų ir širdies…

zvake-63149966

Dėl ilgametės Griškabūdžio bendruomenės centro narės, aktyvios visuomenininkės bei rūpestingos miestelio vaistininkės Birutės Neverauskienės mirties nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius. Šviesus velionės atminimas ilgai liks visų širdyse, o nuveikti prasmingi darbai bus pavyzdžiu ir skatins nenuleisti rankų, įveikti nesėkmes bei nepasiduoti net klastingai ligai.

 

                                                  Griškabūdžio bendruomenės centro nariai

Facebook